ליפשיץ
כדי להכנס לרשימת הקורסים לחץ על כניסה כדי להכנס לרשימת הקורסים לחץ על כניסה
שם הקורס: עריכה מדעית
עמוד ראשי - יחידות לימוד והודעות

מרצה: ד"ר לובה חרל"פ, ליפשיץ
luba@macam.ac.il
02-6519419


סילבוס
קישורים מועילים
מבחר קבצים

דבר המרצה
הקורס מיועד לתלמידים בתכנית ל"עריכת לשון, המעוניינים להתמחות בעריכת טקסטים מדעיים-אקדמיים.

קורסים פתוחים בנושא:
לשון > אוריינות
אוריינות בגיל הרך – מבט רב תחומי
רחל בן כנען, גורדון
אסטרטגיות ותהליכי ויסות בכתיבה
ניקול איתן, קמפוס אקדמי אחוה
הבעה עברית - לימוד מונחה
לובה חרל"פ, ליפשיץ
הוראת הקריאה
יפה הדר, גורדון
התפתחות הסיפור
נורית אלחנן-פלד, דוד ילין
חינוך לשוני
שולמית דה-לוי, גורדון
טיפוח אוריינות במערכות החינוך
יפה הדר, גורדון
לשון ותקשורת
לובה חרל"פ, ליפשיץ
עברית שפה שניה א'
איילה פרילוצקי, גורדון
עולים
רוני בן אברהם קרפ, דוד ילין
פורום רכזי לשון
רות בורשטיין, דוד ילין
רב אוריינות בחברה רב תרבותית
נורית אלחנן-פלד, דוד ילין

ליפשיץ
ליפשיץ