אורנים
כדי להכנס לרשימת הקורסים לחץ על כניסה כדי להכנס לרשימת הקורסים לחץ על כניסה
שם הקורס: דידקטיקה של הוראת הפיזיקה - שנה ב' [חדש]
מאגר קובצי מרצה
  
קובצי מרצה
.
כללי
.
התנסות
.
מבחנים
.
מטרות בהוראת הפיזיקה
.
שאלונים דיאגנוסטיים
.
אנרגיה ואינטראקציה
.
אנרגית חום
.
ארגון ידע
.
כדור הארץ וחלל
.
מעבדת חקר
.
הדגמות
.
פתרון בעיות

אורנים
אורנים